Študuj vedu logo ukf
Zaujíma ťa ako funguje svet? Chceš ho meniť a zlepšovať?
Nebojíš sa výziev a priťahuje ťa neznámo?
Myslíš si, že počítače nám uľahčujú život?
Chceš namiesto vyrábania problémov problémy riešiť?

prečo študovať vedu?

... pre vedomosti

. štúdium vedy ťa naučí exaktne myslieť a neprijímať všeobecne zaužívané dezinformácie
. štúdiom získaš aktuálne vedomosti zo študovanej oblasti
. štúdium vedy ti dá sebadôveru a umožní ti exaktne riešiť problémy aj z iných oblastí
. štúdium vedy ťa naučí hľadať informácie a posudzovať ich relevantnosť

... pre budúcnosť

. veda ti umožní vidieť do budúcnosti
. veda ti umožní pochopiť súvislosti
. pomocou vedy dokážeš budúcnosť nielen sledovať, ale aj vytvárať
. štúdiom vedy sa učíš pre život a prax po skončení školy máš isté zamestnanie

... lebo štúdium je zábava

. cibríš si mozog - v rámci štúdia riešiš problémy, úlohy a získavaš cenné skúsenosti
. spoznávaš nových ľudí s rovnakým zameraním, spoločnými záujmami a podobnými cieľmi
. vďaka študijným pobytom máš možnosť spoznávaš nové krajiny, zvyky a nájsť si priateľov aj v zahraničí
. vďaka odbornej praxi si môžeš vyskúšať prácu aj na miestach, kam by si sa inak nikdy nedostal

Matematika

Zaujíma ťa pramatka všetkých vied?
Rád dokazuješ, že máš pravdu?
Chceš namiesto robenia problémov problémy riešiť?
Chceš nasledovať Euklida, Pytagora a Sokrata a pochopiť prax cez teóriu?

Poď študovať matematiku

Poď študovať matematiku

. s matematikou žiješ každý deň; čím viac ju pochopíš, tým viac porozumieš svetu,
. získaš vedomosti, ktoré oceníš v praxi,
. nájdeš uplatnenie vo viacerých oblastiach,
. získaš kvalitný základ pre svoj ďalší profesijný rast.

Ak si neveríš

.nájdeš chápavých učiteľov,
.individuálny prístup,
.možnosť konzultácií nad rámec vyučovania,
.podporu u starších spolužiakov.

A navyše

.nerobíš prijímačky - nebudeme ťa stresovať, rozhodujú výsledky a aktivity na strednej škole,
.máš možnosť získať prospechové štipendium (viac ako 400 € ročne).

Viac info

Fyzika

Aký starý je vesmír (13,798 miliardy rokov) a odkiaľ to vieme?
Môže voda tiecť hore schodmi? (... ak sú schody drobné a horúce)
Sú keramiky najstaršími pokročilými materiálmi?

Poď študovať Fyziku

Poď študovať fyziku

Čo vyštuduješ

.fyziku ako jednoodborové štúdium vo všetkých troch stupňoch štúdia porozumieš svetu,
.učiteľstvo akademických predmetov fyzika v kombinácii s iným predmetom vo všetkých troch stupňoch štúdia

Naučíš sa

.všeobecné fyzikálne základy
.ako pracovať s modernými prístrojmi
.ako robiť experimentálne pokusy
.o podstate materiálov a ich vlastnostiach
.základy programovania riadiacich systémov

Navyše

.možnosť študovať semester v zahraničí
.viacero druhov finančnej podpory popri štúdiu
.nerobíš žiadne prijímačky

Viac info

Informatika

Baví ťa práca s počítačom?
Rád si uľahčíš život technikou?
Chceš navrhovať apky pre mobilné zariadenia a programovať roboty?
Chceš neoceniteľné vedomosti v najlepšie zarábajúcom odvetví?

Poď študovať informatiku

Poď študovať informatiku

Čo vyštuduješ

.aplikovanú informatiku ako jednoodborové štúdium v dennej a externej forme
.učiteľstvo akademických predmetov informatika v kombinácii s iným predmetom vo všetkých stupňoch štúdia

Naučíš sa

.programovať aplikácie pre počítače, web, mobilné zariadenia, herné konzoly
.objavovať znalosti v dátach a na základe nich predpovedať budúcnosť
.navrhovať dizajn web stránok
.navrhovať počítačové siete
.vytvárať umelú inteligenciu

Navyše

.nerobíš prijímačky
.môžeš získať štipendium až 500€
.zapísať sa môžeš prísť už v Júli
.možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí

Viac info

Chémia

Chceš vedieť pravdu o antioxidantoch a voľných radikáloch?
Vieš, že Au neznamená len bolesť?
Chceš vedieť, aký je rozdiel medzi sorbentom a sorbátom?
Chceš vedieť, či a ako ťa ohrozujú toxické látky?

Poď študovať chémiu

Poď študovať chémiu

Čo vyštuduješ

.učiteľstvo v akademickom predmete chémia po magistra v oboch stupňoch štúdia

Naučíš sa

.základy hlavných chemických disciplín
.ako pracovať s laboratórnou technikou
.v čom spočívajú hygienické a bezpečnostné predpisy
.komplexný pohľad na chemické deje v živej a neživej prírode

Navyše

.možnosť študovať v zahraničí formou Erasmus
.výmenné študijne pobyty
.na zápis môžeš prísť už v Júli
.nerobíš príjimačky
.sociálne, prospechové a odborové štipendium

Viac info

Ekológia,
Environmentalistika

Chceš vedieť čo je diverzita na univerzite?
Cítiš potrebu pomáhať a chrániť prírodu?
Zaujímajú ťa nezvyčajné ekosystémy?
Leží ti na srdci mikroklíma tvojho regiónu?

Poď študovať ekológiu, enviromentalistiku

Poď študovať ekológiu, enviromentalistiku

Čo vyštuduješ

.ekológiu ako učiteľstvo v kombinácii s inými predmetmi v bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia
.environmentalistiku ako jednoodborové štúdium vo všetkých 3 stupňoch štúdia

Naučíš sa

.hodnotiť dopad ľudských činností na životné prostredie
.identifikovať a monitorovať biologické invázie, znečistenie ovzdušia, kvalitu povrchových vôd, eróziu či zosuv pôdy
.navrhovať opatrenia v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
. pripravovať a riešiť vlastné výskumy

Navyše

.možnosť počas štúdia absolvovať štúdium v zahraničí
.môžeš sa zapojiť do množstva výskumných projektov
.nerobíš prijímačky

Viac info

Geografia

Zaujíma ťa zákulisie geopolitických hier?
Zaujíma ťa, prečo sa na Blízkom východe stále bojuje?
Chceš urobiť niečo pre svoj región?
Chceš navrhnúť optimálne umiestnenie závodu s 800 pracovnými miestami?

Poď študovať geografiu

Poď študovať geografiu

Čo vyštuduješ

.geografiu v regionálnom rozvoji po magistra v oboch formách štúdia
.učiteľstvo akademických predmetov geografia v kombinácii s iným predmetom po magistra v oboch formách štúdia

Navyše

.môžeš sa špecializovať na to, čo ťa baví (prostredníctvom výberových predmetov, semestrálnych prác, projektov, ŠVOČ)
.nebudeme ťa stresovať prijímačkami
.nemusíš čakať do konca prázdnin, zapíšeme ťa už v júli
.čaká ťa rad športovo-vzdelávacích podujatí
.súčasťou edukačného procesu sú aj terénne praxe a exkurzie. To, čo ťa naučíme na prednáškach, si overíš aj v teréne

Viac info

Ekonomika

Chceš poznať pravdu o súčasnej finančnej kríze?
Chceš vedieť správne investovať?
Chceš sa baviť o peniazoch, aj keď ich nemáš?
Máš rád analýzy a správne vyplnené tabulky?

Poď študovať ekonomiku

Poď študovať ekonomiku

Čo vyštuduješ

.učiteľstvo odborných ekonomických predmetov v kombinácii s iným predmetom až po magistra dennou formou

Naučíš sa

.analyzovať ekonomické procesy a navrhovať riešenia na úrovni podniku, ale aj verejnej správy
.odovzdávať získané informácie z oblasti ekonómie, manažmentu a marketingu študentom na stredných, resp. vysokých školách
.prezentovať seba a svoju prácu
. priadiť kolektív pracovníkov a rozhodovať sa nielen v krízových situáciách

Navyše

.nerobíš prijímačky
.možnosť počas štúdia absolvovať štúdium v zahraničí

Viac info

Biológia

Chceš si vytvoriť vlastnú „cellfie“?
Chceš vedieť, čo v seriáli Kosti nebola pravda?
Chceš preskúmať (aj svoju) DNA?
Chceš skúmať či sú bunky schopné spáchať samovraždu?

Poď študovať biológiu

Poď študovať biológiu

Čo vyštuduješ

.biológiu až po magisterské štúdium dennou formou alebo externe
.učiteľstvo bilógie v kombinácii s iným predmetom dennou formou po magistra
.z molekulárnej biológie si môžeš spraviť doktorát oboma formami štúdia

Naučíš sa

.izolovať a analyzovať DNA rôznych organizmov vrátane človeka
.pracovať s embryami živočíchov a zasvätíš sa do tajov klonovania a tvorby transgénnych zvierat
.kultivovať bunky rastlín
.skúmať kostry stredovekých ľudí
.analyzovať tkanivá živočíchov a človeka
.hodnotiť vplyv toxínov na zdravie ľudí
.rozpoznávať jednotlivé druhy rastlín a živočíchov a realizovať terénny výskum a iné

Navyše

.nerobíš prijímačky
.motivačné odborové štipendium už v prvom ročníku
.záverečné práce aj na výskumných ústavoch mimo UKF
.možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí
.sociálne, prospechové a odborové štipendium

Výsledky hovoria za všetko

Pozri si malú ukážku našich študentov, ktorí obstáli v silnej konkurencii absolventov z celého sveta a úspešne sa presadili
Eduard Muráni - štúdium absolvoval na FPV UKF v Nitre, doktorandské štúdium na University of Bonn, Nemecko. V súčasnosti pôsobí na Leibniz Institut of Farm Animal Biology, Dummerstorf, Nemecko.
Andrea Bábelová - - štúdium (až po doktorandské) absolvovala na FPV UKF v Nitre, následne ako post-doc pôsobila na univerzitách v Muensteri a Frankfurte n.M. (Nemecko), v súčasnosti pracuje na Ústave exp. onkológie SAV.
Oľga Ostrup (Švarcová) – študovala sa FPV UKF v Nitre, v rámci doktorandského štúdia na FPV absolvovala ročný pobyt na Friedrich Lofler Institute Marensee (Nemecko), následne ako post-doc pôsobila na Kodanskej univerzite (Dánsko), v súčasnosti pôsobí na Dept. of tumor biology na Univerzite v Osle (Nórsko).
Marián Hruška-Plocháň - štúdium absolvoval na FPV UKF v Nitre, doktorandské štúdium na Ústave živočíšnej fyziológie a genetiky AV ČR, Liběchov. Momentálne pôsobí na University of California, San Diego (USA).
Miriama Krutá - štúdium absolvovala na FPV UKF v Nitre, doktorandské štúdium na Masarykovej univerzite v Brne, kde pôsobí dodnes.
Zuzana Šimová - štúdium absolvovala na FPV UKF v Nitre, doktorandské štúdium na Cardiff University Wales. V súčasnosti pôsobí na Swansea university v Cardiff.
Júlia Rajtárová - štúdium absolvovala na FPV UKF v Nitre, doktorandské štúdium na University of Vienna, Rakúsko, neskôr pôsobila na univerzite v Zurichu, Švajčiarsko. V súčasnosti pôsobí v spoločnosti Siemens.

Viac info

Gemológia

Chceš poznať naozajstnú cenu šperku, ktorý kupuješ?
Chceš vedieť rozoznať pravý a falošný diamant?
Chceš hľadať nové zdroje prírodných šperkových materiálov?
Chceš získať zručnosti pri opracúvaní a tvorbe šperkov?

Poď študovať gemológiu

Poď študovať gemológiu

Čo vyštuduješ

.v odbore Technická mineralógia – gemológia budeš študovať bakalára 3 roky dennou formou alebo 4 roky externe
.v magisterskom štúdiu môžeš pokračovať na partnerských univerzitách na Slovensku a v zahraničí

Naučíš sa

.spoznať drahé kamene a kovy a pracovať s prístrojmi pre identifikáciu drahých kameňov a kovov
.získaš prehľad o kapitálových trhoch z oblasti drahých kameňov a kovov
.spoznáš najznámejšie klenotnícke značky a trendy v oblasti šperkovej tvorby

Navyše

.nerobíš prijímačky - akceptujeme výsledky a aktivity na strednej škole
.nemusíš čakať do konca prázdnin, zapíšeme ťa už v júli

Viac info

Učiteľstvo

Zaujíma ťa viac oblastí? Je ti jeden predmet málo a chceš študovať dva?
Chceš skombinovať prírodné, spoločenské a pedagogické vedy?
Rád poučuješ iných?

Veríš tomu, že učiteľstvo je poslaním?

Poď študovať učiteľstvo

Poď študovať učiteľstvo

Čo vyštuduješ

.ľubovoľnú dvojkombináciu predmetov, vyučovaných na základnej alebo strednej škole a to spolu ani nemusia súvisieť

Naučíš sa

.pedagogicko - psychologický základ
.2 predmety, ktoré si sám vyberieš
.vidieť súvislosti a využívať ich v oboch predmetoch

Navyše

.tri druhy štipendiá
.možnosť študovať v zahraničí
.poskytneme ti pedagogickú prax
.ako učiteľ budeš mať dva mesiace v roku prázdniny

Viac info

prečo študovať u nás

Široký záber štúdia

Fakulta ponúka široké spektrum študijných programov, ktoré pokrýva prakticky všetky oblasti prírodných vied. Okrem štandardných vied ako matematika, fyzika, geografia, biológia a chémia, majú na fakulte svoje miesto aj ekológia, ekonomika, informatika a gemológia. Vďaka tomu majú študenti v rámci voliteľných predmetov široké možnosti pre rozvíjanie svojich záujmov.

Nadväzujúce programy bakalárskeho a magisterského štúdia

Nie je na každej fakulte štandardom, že študenti po ukončení bakalárskeho štúdia majú možnosť pokračovať na rovnakom alebo podobnom študijnom programe na tejto fakulte. U nás ponúkame všetkým úpešným absolventom bakalárskeho štúdia možnosť pokračovať v štúdiu vo svojom odbore aj v magisterskom štúdiu.

Moderné prostredie

Za ostatných niekoľko rokov sme využívali eurofondy na modernizáciu zariadení, informačných technológií a internátov pre študentov. Všetky naše priestory sú modernizované a zodpovedajú štandardom 21. storočia. V rámci budovania výskumného centra AgroBioTech sme získali najmodernejšie chemické, biologické a genetické zariadenia.

Nestresujeme uchádzačov prijímacími skúškami

Nestresujeme uchádzačov testami na prijímacích skúškach, pretože si myslíme, že krátka indispozícia nemôže diskvalifikovať budúcnosť študenta. Na odbory vyučované na Fakulte prírodných vied berieme len na základe výsledkov zo stredných škôl.

Individuálny prístup

Vďaka menšiemu počtu študentov oproti "veľkým" univerzitám, je štúdium u nás komornejšie, študenti študujú v menších krúžkoch a pedagógovia majú dostatok času sa im venovať.

Študentský život

Tvoj nový študentský život Ti môžu vylepšiť aj štipendia
Wifi všade, kde sa pohneš?
Získaš dobre známy ISIC, vďaka ktorému môžeš využiť študentské zľavy Chutné, ale aj lacné jedlo nájdeš v univerzitnej jedálni
Na výber máš až dva intráky

Kontakt

Kontakt

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra